Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

Autor: mjwlegal.pl

mjwlegal.pl 2 października, 2023 0 Comments

Informujemy, że już 5 grudnia 2023 r. w Warszawie we współpracy z SBM– Centrum Szkolenia Ustawicznego  przeprowadzimy szkolenie skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich pt.  Kontrole i kary nakładane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Szkolenie odbędzie się zarówno w formie stacjonarnej oraz online.   Link do informacji o szkoleniu: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/kontrole-i-kary-nakladane-przez-pana/   W trakcie szkolenia […]

mjwlegal.pl 5 maja, 2023 0 Comments

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym jest ograniczony. Jak wynika z art. 55 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, kontrola może trwać 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców oraz 48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców. […]

mjwlegal.pl 30 kwietnia, 2023 0 Comments

Informacje o planowanej kontroli Kontrola PANA nigdy nie powinna być zaskoczeniem dla firmy audytorskiej. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, agencja publikuje na stronie internetowej, do końca roku kalendarzowego, roczny plan działania zawierający informację dotyczącą̨ planowanych na rok następny działań w zakresie nadzoru publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących nadzoru […]

mjwlegal.pl 20 kwietnia, 2023 0 Comments

Spór co do wykładni na linii PIBR – PANA Przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym od pewnego czasu budzą poważne rozbieżności w zakresie wykładni przepisu art. 48 ust. 2 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że przeprowadzając badanie, firma audytorska może, w drodze umowy zawartej w […]