Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

Dane kontaktowe

Numer telefonu

+48 517 390 006

Numer telefonu

+48 512 336 307

Adres E-mail

kancelaria@mjwlegal.pl

Zostaw nam pytanie

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest MJW Legal Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy spółka komandytowa ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0001032997. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@mjwlegal.pl