Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

Kary dyscyplinarne dla biegłych rewidentów

Kary, które mogą być wymierzone biegłemu rewidentowi w postępowaniu dyscyplinarnym: