Młynkiewicz, Jędrzejewska i Wspólnicy

SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ FA

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przewiduje odpowiedzialność firmy audytorskiej wobec podmiotu (klienta), na rzecz którego świadczyła usługi i przy świadczeniu usług spowodowała szkodę. Odszkodowanie może być dochodzone przez klienta w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.
Kancelaria wspiera firmy audytorskie w postępowaniu sądowym, korzystające ze swojego doświadczenia i znajomości sektora firm audytorskich.

szkodyprzezFa